תקנון אתר

*בתקנון זה השימוש בלשון זכר אך הוא מתייחס לנשים וגברים כאחד*

כל שימוש באתר זה (לרבות רכישה ו/או תשלום עבור שירות זה או אחר באמצעות האתר) מעיד על הסכמת המשתמש/ת ו/או הרוכש/ת לתנאי התקנון.

עמותת "גיל עוז" רקע כללי:

העמותה פועלת לקידום וחיזוק 4 מטרות על:

   

   • חיזוק תחושות המשמעות והשייכות של ותיקי העמק.

   • יצירת הזדמנויות למפגש חברתי, עשייה והשפעה של ותיקי העמק.

   • חיזוק תחושת הביטחון של ותיקי העמק באמצעות מענים מגוונים ואיכותיים לצרכיהם – בבתיהם, בקהילותיהם ובמרחב האזורי.

   • העשרת הפנאי של אוכלוסיית הותיקים בעמק.

  תקנון השימוש באתר:

  כל הרוכש באמצעות האתר ו/או משתמש באופן כלשהו באחד מהשירותים הניתנים באתר זה מצהיר כי הנו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים להם, ולא יהיו לו או למישהו מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.

  הנהלת גיל עוז שומרת לעצמה את הזכות לתקן ולשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר ותכניו, היקף השירותים וכל היבט אחר הקשור באתר, בתפעול ובשירותים.

  המשתמש באתר מתחייב לעשות זאת בהתאם להוראות התקנון ולא להשתמש בו למטרה לא חוקית או בניסיון לפגוע בעמותה, בפרטיות או בזכויות של אדם אחר או בצד שלישי כלשהו.

  הגדרות:

  משתמשים – כל אדם המבקר באתר ו/או רוכש באמצעותו שירותים ו/או פעילויות.

  משתתפים  – כל אדם המשתתף בפעילות או בשירות של "גיל עוז".

  חוג קתדרה – קורס או שיעור (במגוון תחומים) המתקיים במסגרת שירותי הקתדרה בגיל עוז.

  חוג אשכולות – קורס או שיעור (במגוון תחומים), המתקיים באחד מיישובי עמק המעיינות.

  טיול מקומי – פעילות חד-יומית מחוץ ל"גיל עוז", בגבולות עמק המעיינות.

  טיול – פעילות חד-יומית מחוץ לגבולות "גיל עוז" ויישובי העמק.

  טיולינה – פעילות מחוץ לגבולות "גיל עוז" ויישובי העמק, הכוללת לינה.

  נופש – טיול ופעילות של למעלה מיום אחד הכוללים לינה.

  קהילה תומכת – סל שירותים "עד הבית" למשתתפים קבועים הרשומים לשירות זה.

  מרכז יום – מרחב פעילות יומי, הכולל הסעות, ארוחות ופעילויות למשתתפים קבועים הרשומים לשירות זה.

  טיפולי בית – שירותי סיעוד ביתי, תמיכת בריאות וטיפול (מספר שעות בשבוע / ביום / צמוד).

  הזמנת שירותים או פעילויות:

    

    • מדי שנה מתפרסמת תוכנית הפעילות השנתית של גיל עוז. בנוסף, מתפרסמים שירותים ואירועים אחת לתקופה, על פי שינויים ושיקול הדעת של צוות העמותה.

    • שנת פעילות תחל ביום ________, ותסתיים ביום _______.

    • פתיחת כל פעילות במסגרת פעילויות העמותה מותנית בכמות נרשמים.

    • המחירים המפורסמים באתר הינם בשקלים חדשים. העמותה רשאית לשנות את המחירים בכל עת.

    • ביצוע הזמנה באתר יעשה באמצעות מסירת פרטים אישיים של המזמין כנדרש בעמוד התשלום, ופרטי כרטיס אשראי בתוקף.

    • יובהר כי בעצם רכישה באמצעות האתר של שירות זה או אחר מסכים ומצהיר הרוכש כי הינו מעל גיל 18 שנים. יובהר כי לא ניתן לבצע רכישה באתר העמותה למשתמש שהינו מתחת לגיל 18 שנים.

    • חל איסור חוקי על מסירת פרטים שגויים במכוון. ובכל מקרה, אם בעת ביצוע הרכישה מסר המזמין פרטים שגויים, לא יהיה בידי עמותת "גיל עוז" אפשרות להבטיח את אספקת השירות או הפעילות.

    • בעלי מוגבלויות אשר כניסתם למקום השירות או הפעילות מצריכים טיפול מיוחד, מתבקשים להודיע על כך טלפונית מראש לנציגות העמותה בטלפון שמספרו _______ ו/או באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו ________________.

   פרסומים:

   המידע המופיע באתר והפרסומים השונים בו אינם מהווים המלצה או עמדה מקצועית. כל משתמש העושה בהם שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד.

   העמותה רשאית לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים, על פי שיקול דעתה.

   לעמותה שמורה הזכות להעביר ללקוחותיה דברי פרסום ועדכונים באמצעי התקשורת השונים, כולל מסרונים, דוא"ל, וואטסאפ ובלבד, שהמשתתף חתם על אישור בכתב בדבר הסכמתו לאמור לעיל. יצוין כי הזכות להסרה מרשימת תפוצה שמורה למשתתפים.

   קניין רוחני

   העמותה הינה בעלת רישיון השימוש בכל זכות יוצרים בשירותים ובתוכן האתר.

   הרשמה:

     

     • ההשתתפות בכל פעילות – חוג או בטיול או בנופש ובכלל מותנית בהרשמה מראש, הכוללת מילוי פרטי כרטיס אשראי לתשלום.

     • פתיחת כל אחד מהחוגים או הפעילויות מותנים במספר הנרשמים. הקדימו להירשם – הרשמה מוקדמת שתסייע להחלטה על פתיחת הקורס/טיול/נופש שמעניין אתכם, ותבטיח שיהיה לכם מקום.

     • מערך החוגים ב"גיל עוז" מסובסד ע"י העמותה ובעזרת תמיכת המועצה האזורית עמק המעיינות.

     • מחירי החוגים נקבעים על פי עלויות החוג, ועל כן לכל חוג מחיר שונה. יובהר כי העמותה תהא רשאית לשנות את עלויות הפעילויות בהתאם לשיקול דעתה ולצרכיה.

     • עלות דמי ההרשמה תיקבע מדי שנה בחוברת הפעילות שתפורסם על ידי העמותה. יובהר כי במקרה של ביטול מסיבה זו או אחרת לא יינתנו החזרים על דמי הרשמה.

     • ניתן לפרוס את התשלום עבור החוגים השנתיים, כמפורט בחוברת הפעילות מדי שנה.  התשלום הראשון יהיה במועד פתיחת החוג.

     • חוגי אמנות: המחיר הוא להשתתפות בחוג. התשלום על חומרים יהיה בנפרד, על פי כמויות בשימוש המשתתף/ת.

     • מערך החוגים בגיל עוז מסובסד ע"י העמותה ובעזרת תמיכת המועצה האזורית עמק המעיינות. משתתפים שאינם תושבי עמק המעיינות יחויבו בתוספת 50% ממחיר החוג.

     • חברי קהילה תומכת זכאים להנחה של 10% על חוג אחד בשנה, ו-5% על טיול אחת לחודש.

    שינויי הרשמה, ביטולים והחזרים:

      

      • על שינוי ו/או ביטול הרשמה יש להודיע בכתב בדואר אלקטרוני (מייל) לורד.

      • במקרה של ביטול הרשמה עד 10 ימים לפני פתיחת החוג, לא יהיה חיוב עבור החוג (למעט דמי ההרשמה).

      • במקרה של הפסקת השתתפות עד המפגש השני (כולל), יהיה חיוב על 20% מעלות החוג, או שניתן יהיה להמיר בחוג חליפי (לפי עלותו).

      • במקרה של הפסקת השתתפות מהמפגש השלישי ואילך, יתבצע חיוב מלא ולא יהיו החזרים.

      • בסדרות הקצרות אין אפשרות להשתתף בהרצאת הכרות ואין זיכויים על פרישה.

      • הצטרפות מאוחרת לחוג: עד המפגש השלישי – בתשלום מלא. הצטרפות מהשיעור הרביעי – בתשלום החלק היחסי למספר המפגשים שנותרו.

      • היעדרות מפעילות איננה מזכה בהחזר או הפחתה בתשלום.

      • מועדי החופשות מותאמים ללוח החופשות של משרד החינוך, ולפי מועדי ההרצאות המפורסמים מראש.

      • חוג שיופסק עקב מיעוט משתתפים (בשל נשירה) – יוחזר החלק היחסי של שכר הלימוד למשתתפים.

      • אין הנחות משפחתיות.היעדרות מורים בסדרות השנתיות: 2 היעדרויות – יובא מחליף, או שהתלמידים יופנו להרצאות המתקיימות בשוטף. מעבר לזה – המורה יחזיר לתלמידים את השיעורים מהם נעדר.

     פרטיות ומידע אישי:

     העמותה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר ולשמירת סודיות הפרטים האישיים הנמסרים בעת הזמנה. כמו כן, העמותה לא תמסור מיוזמתה פרטים אישיים לצדדים שלישיים, אלא אם כן תהיה מחויבת על פי צו שיפוט, או תעמוד בפני מהלכים משפטיים הקשורים בפרטים אלו. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהיה לו טענה / דרישה / תביעה כנגד העמותה עקב שיבושים מעין אלו.

     לצורך קבלת השירותים, במקרים מסוימים יהיה עליך לספק לנו מידע אישי הרלוונטי לשירות המבוקש. במסירת פרטים אלו הנך מצהיר כי הפרטים האישיים שמסרת הינם אמינים ומדויקים, כי הם נמסרים בהסכמתך ומרצונך החופשי, וכי אתה מודע לכך שלא קיימת חובה חוקית למסירת המידע אלא אם צוין במפורש.

     העמותה שומרת לה את הזכות לעשות שימוש בכתובת הדוא"ל או במספרי הטלפונים הניידים שצוינו על ידי המשתמש, לשם שיפור השירותים, ליצירת קשר עם המשתמש ולמסירת פרטים על אירועים. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בכך, הוא מתבקש לפנות אל משרדי העמותה ולבקש להסיר את פרטיו מאמצעי הדיוור והתקשורת של העמותה.

     הרינו להבהיר כי העמותה אינה עושה שימוש במידע אם וככל שיימסר לה.

     הדף אינו אוסף מידע על המשתמש בו ואינו מזהה אותו אישית. בהיעדר מידע שנאסף לא יבוצע בו שימוש.

     הדף אינו מפעיל אמצעים העלולים לשמש להתחקות אחר הגולשים בו (אמצעי ניטור), כדוגמת Cookies או Web Beakons.

     העמותה שומרת על פרטיותם של המשתמשים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים. פרטי האשראי נשמרים באופן מאובטח, באמצעות "טוקן", בחברת הסליקה.

      

     דיוור ישיר אלקטרוני:

     העמותה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ופרסומיה. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבקש להוריד את שמך מרשימות התפוצה של העמותה לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע.

     העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים לכל צד שלישי. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות משתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

      אבטחת מידע:

     העמותה מיישמת מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

     שינויים במדיניות הפרטיות:

     בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה.

     הצהרת נגישות:

     העמותה רואה חשיבות בהנגשת אתר האינטרנט שלה לאנשים עם מוגבלות. אתר נגיש משפר את הנוחות וקלות השימוש בו לאנשים עם מוגבלות.

     האתר נבנה בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013.

     אתר אינטרנט נגיש הוא אתר המאפשר לאנשים עם מוגבלות ולאנשים מבוגרים לגלוש באותה רמה של יעילות והנאה ככל הגולשים.

     העמותה מאמינה ופועלת למען שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי לקויות מגוונות ו/או המסתייעים בטכנולוגיות עזר לשימוש במחשב.

     יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, יתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים.

     אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה. אם מצאתם בעיה בנגישות האתר – אנא צרו איתנו קשר ונעשה כל מאמץ לתיקון הבעיה.

     נגישות בעמותה:

     עמותת גיל עוז שואפת להנגיש את מרחבי הפעילות ככל הניתן למבקרים בעלי מוגבלויות.

     מרחבי העמותה נגישים כמפורט:

     – לכל אחד ממרחבי הפעילות בעמותה ישנה כניסה נגישה.
     – קיימות כניסות מותאמות לכיסאות גלגלים.
     – ישנם שירותים מותאמים לאנשים המשתמשים בכיסא גלגלים.
     – קיימת כניסה נגישה ומעלית במרכז היום.
     – חניית נכים מסומנת.
     – במרחבי העמותה קיימים שבילים נגישים למרחבי הפעילות.

     אחראית נגישות בעמותה – עדי adi@giloz.co.il

     שלום, על מנת לבצע הרשמה ותשלום עבור חוגים, אירועים וטיולים עלייך להיות מחובר לאתר.