נהלי הרשמה וביטולים

בכל הרשמה יגבה סכום סימלי כדמי הרשמה, העלות תיקבע מדי שנה בחוברת הפעילות שתפורסם על ידי העמותה. יובהר כי במקרה של ביטול מסיבה זו או אחרת לא יינתנו החזרים על דמי הרשמה (בעת ההרשמה נרשמים באתר הפרטים שלכם אבל החיוב המלא יתבצע במועד מאוחר יותר).

 • על שינוי ו/או ביטול הרשמה יש להודיע במייל לורד.
 • במקרה של ביטול הרשמה עד 10 ימים לפני פתיחת החוג, לא יהיה חיוב עבור החוג (למעט דמי ההרשמה).
 • במקרה של הפסקת השתתפות עד המפגש השני (כולל), יהיה חיוב על 20% מעלות החוג, או שניתן יהיה להמיר בחוג חליפי (לפי עלותו).
 • במקרה של הפסקת השתתפות מהמפגש השלישי ואילך, יתבצע חיוב מלא ולא יהיו החזרים.
 • בסדרות הקצרות אין אפשרות להשתתף בהרצאת הכרות ואין זיכויים על פרישה.
 • הצטרפות מאוחרת לחוג: עד המפגש השלישי – בתשלום מלא. הצטרפות מהשיעור הרביעי – בתשלום החלק היחסי למספר המפגשים שנותרו.
 • היעדרות מפעילות איננה מזכה בהחזר או הפחתה בתשלום.
 • מועדי החופשות מותאמים בעיקר ללוח החופשות של משרד החינוך, ולפי מועדי ההרצאות המפורסמים מראש.
  o חוג שיופסק עקב מיעוט משתתפים (בשל נשירה) – יוחזר החלק היחסי של שכר הלימוד למשתתפים.
 • אין הנחות משפחתיות.
 • היעדרות מורים בסדרות השנתיות: 2 היעדרויות – יובא מחליף, או שהתלמידים יופנו להרצאות המתקיימות בשוטף. מעבר לזה – המורה יחזיר לתלמידים את השיעורים מהם נעדר

שלום, על מנת לבצע הרשמה ותשלום עבור חוגים, אירועים וטיולים עלייך להיות מחובר לאתר.